THE JOURNAL OF ADYUTAYAM
ADYUTAYAM                                         Uluslararası Bilimsel, Akademik Dergi
The Journal of ADYUTAYAM
ADYUTAYAM Dergisi Editörlüğü  ·   E-Mail: editoradyutayam@gmail.com
Back
Next
   TR     ENG
Son Sayı
Flag Counter


Editörler
Dr. Muzaffer KIRPIK
Adıyaman Üniversitesi, Türkiye
e-posta: mkirpik@adiyaman.edu.tr


Editor Yardımcısı
Dr. Ahmet ÇELİK
Adıyaman Üniversitesi, Türkiye
e-posta: ahmetcelik@adiyaman.edu.tr 
Editor Kurulu

Dr. Hasan SOLMAZ (Adıyaman Ün., Türkiye)

Dr. Asghar HUSSAIN (Un. of Veterinary & Animal Sci.,Lahore, Pakistan)

Dr. Adem KAMALAK (Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün., Türkiye)

Dr. Istvan SAS (University of Oradea, Romania)

Dr. Ahmet ALP (Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün., Türkiye)

Dr. Katerina FLİEGEROVA (Academy of Sciences of Czech Republic, Czech Republic)

Dr. Ahmet İLÇİM (Mustafa Kemal Ün., Türkiye)

Dr. Ridzwan A. HALIM (Un. of Putra Malaysia, Malezya)

Dr. Ali KAYGISIZ (Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün., Türkiye)

Dr. Suhaila Omar HASHIM (Pwani Un., Kenya)

Dr. Ahmet ÇELİK (Adıyaman Ün., Türkiye)

Dr. Memet İNAN (Adıyaman Ün., Türkiye)

Dr. Gökhan BÜYÜK (Adıyaman Ün., Türkiye)


Danışmanlar Kurulu / Advisory Board

Dr. Adem KAMALAK (Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün., Türkiye)

Dr. Ahmet ALP (Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün., Türkiye)

Dr. Ahmet İLÇİM (Mustafa Kemal Ün., Türkiye)

Dr. Ali KAYGISIZ (Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün., Türkiye)

Dr. Asghar HUSSAIN (Un. of Veterinary & Animal Sci.,Lahore, Pakistan)

Dr. Bahadır AKMAN (Çınar Müh., Türkiye)

Dr. Bayram GÖÇMEN (Ege Ün., Türkiye)

Dr. Cuma AKBAY (Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün., Türkiye)

Dr. Emin Zeki BAŞKENT (Karadeniz Teknik Ün., Türkiye)

Dr. Erdoğan ÇİÇEK (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ün., Türkiye)

Dr. Ergin HAMZAOĞLU (Gazi Ün., Türkiye)

Dr. Eyüp BAŞKALE (Pamukkale Ün., Türkiye)

Dr. Fahri YAVUZ (Atatürk Ün., Türkiye)

Dr. Fatih KILILI (Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün., Türkiye)

Dr. Fatih SATIL (Balıkesir Ün., Türkiye)

Dr. Fikrettin ŞAHİN (Yeditepe Ün., Türkiye)

Dr. Hakan DOYGUN (Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün., Türkiye)

Dr. Hasan AKAN (Harran Ün., Türkiye)

Dr. Hasan ÖZÇELİK (Süleyman Demirel Ün., Türkiye)

Dr. Istvan SAS (University of Oradea, Romania)

Dr. İlhami GÜLÇİN (Atatürk Ün., Türkiye)

Dr. Kadir SALTALI (Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün., Türkiye)

Dr. Katerina FLİEGEROVA (Academy of Sciences of Czech Republic, Czech Republic)

Dr. Kerim ÇİÇEK (Ege Ün., Türkiye)

Dr. Kerim Mesut ÇİMRİN, (Mustafa Kemal Ün., Türkiye)

Dr. Khalid Mahmood KHAWAR (Ankara Ün., Türkiye)

Dr. Lütfi BEHÇET (Bingöl Ün., Türkiye

Dr. Mahmut DOĞAN (Harran Ün., Türkiye)

Dr. Mehmet Nuri NAS (Kahramanmaraş Sütçü İmam Ün., Türkiye)

Dr. Mesut TAŞKIN (Atatürk Ün., Türkiye)

Dr. Murat Aydın ŞANDA (Iğdır Ün., Türkiye)

Dr. Naşit İĞCİ (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ün., Türkiye)

Dr. Nazım ŞEKEROĞLU (Kilis 7 Aralık Ün., Türkiye)

Dr. Ömer VAROL (Muğla Ün., Türkiye)

Dr. Özdemir ADIZEL (Yüzüncü Yıl Ün., Türkiye)

Dr. Ridzwan A. HALIM (Un. of Putra Malaysia, Malezya)

Dr. Suhaila Omar HASHIM (Pwani Un., Kenya)

Dr. Turgut AYGÜN (Yüzüncü Yıl Ün., Türkiye)

Dr. Yasin ALTAN (Celal Bayar Ün., Türkiye)

Dr. Zeki DOĞAN (Harran Ün., Türkiye)


Hakemler / Reviewers (2012-2018)

Makalelerin değerlendirme sürecinde dergimize sağladıkları katkılardan dolayı aşağıda isimleri bulunan tüm hakemlerimize içtenlikle teşekkür ederiz.

Dr. İsmail UKAV
Dr. Durmuş Alparslan KAYA
Dr. Mefar TEMİZ
Dr. Şükrü KURT
Dr. Osman KILIÇÇEKER
Dr. Osman KOLA
Dr. Fatma HEPSAĞ
Dr. Mine Perçin OLGUNOĞLU
Dr. Oğuz TAŞBOZAN
Dr. Suat DİKEL
Dr. Ahmet TOLUMAN